Тренінг: Учителя в онлайніПро тренінг

За останні роки парадигма використання та наповнення Інтернету вмістом змінилася, у мережі з'явилися засоби і платформи, що значно вплинули на соціальне життя та підходи до ведення бізнесу і навчання. Сьогодні у розпорядженні користувачів є масові та безкоштовні інтернет-служби, що надають можливість самостійно створювати вміст, вільно обмінюватися ним, створювати спільноти і соціальні мережі.
Більшість учнів уже користується цими можливостями, натомість у школі процес навчання залишається традиційним, більше того, деякі інтернет-служби, наприклад соціальні мережі, не вітаються. У результаті виникає розрив між рівнем спілкування та подання інформації в мережі та у школі, де навчальний процес, за виключенням домашніх завдань, зазвичай переривається, як тільки учень покидає межі класу.
Щоб відповідати сучасним вимогам та потребам учнів та їхніх батьків, школа має подолати цей розрив, надати процесу навчання більш індивідуальний, орієнтований на учня характер та забезпечити безперервність навчання. Інтернет-технології, з якими ви ознайомитеся у цьому курсі, допоможуть вам це зробити. Ви також довідаєтесь про соціальну мережу для освітян, зможете приєднатися до неї, щоб співпрацювати з колегами. Крім того, ви ознайомитесь зі спеціалізованою інформаційною платформою для навчальних закладів та ресурсами, які допоможуть вам у викладанні.

Нормативна база

Мета курсу

підвищити інформативно-комунікативну компетентність вчителів, сформувати в них уміння та навички використання сучасних інтернет-технологій у процесі викладання, зокрема дистанційно, а також для контролю знань, вирішення завдань із виховання, підготовки звітів, підвищення кваліфікації та залучення до навчального процесу всіх зацікавлених осіб

Завдання курсу

  • формування в учителів цілісного погляду на сучасні інтернет-технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх використання для вирішення своїх професійних завдань;
  • розвиток навичок практичного використання зазначених технологій для організації навчального середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом;
  • формування вміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють покращенню навчання та викладання.

Організація навчання

Навчання за курсом безкоштовне.

Структура курсу

Програма курсу розрахована на 16 годин:
  • Ваш робочий простір в Інтернет - 6 год.
  • Платформа для навчальних закладів - 2 год.
  • Інтернет-середовище для освітян - 4 год.
  • Огляд технологій та ресурсів, призначених для освітян - 4 год.


Необхідні Інтернет-ресурси