Сто відсотків


Державна цільова програма "сто відсотків"


Мета Програми — упровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для поетапного переходу на їхній основі до нового рівня освіти. 
Поліпшення якості освіти в умовах розбудови інформаційного суспільства та конкурентоспроможної економіки шляхом:
стовідсоткового забезпечення освітніми інформаційними електронними ресурсами,
стовідсоткового оволодіння освітянами інформаційно-комунікаційними технологіями на рівні європейських стандартів,
стовідсоткової підготовленості учнів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у розв’язуванні життєвих практичних завдань,
стовідсоткового забезпечення усім громадянам країни доступу до якісної освіти через упровадження дистанційного навчання,
стовідсоткового комп’ютерного та комунікаційного обладнання освітніх установ.
Основними завданнями Програми є:
 1. удосконалення нормативно-правової бази;
 2. оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами ІКТ;
 3. створення відкритої мережі освітніх ресурсів;
 4. оновлення змісту, форм і методів навчання інформатики;
 5. підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів.
Завдання на 2011 рік
 • Розробка та затвердження вимог до ІКТ- компетентностей вчителів та керівників освітніх установ – на основі рекомендацій ЮНЕСКО
 • Розробка критеріїв оцінювання ІКТ-компетентностей вчителів
 • Оголошення Конкурсу щодо володіння ІКТ-компетентностями вчителями серед ЗНЗ, районів, областей, розробка Положення його проведення
 • Забезпечення 100% володіння вчителями ІКТ-компетентностями 1-го рівня (базового рівня)
 • Сертифікація вчителів щодо володіння ІКТ-компетентностями 1-го (базового) рівня 
 • 1-й рівень – “Для себе” – 2011 р.
 • 2-й рівень – “Для учнів” – 2011-2012 р.
 • 3-й рівень -  “ Для інших вчителів” – 2011-2013 р.
__________________________________________________________________________________